Borbola János

Hitvilág

Őseink cselekedeteinek megértéséhez elengedhetetlen a hitviláguk megismerése is. Számos ellentmondó adat, a teremtéstörténetek változatai, az istenekről, a túlvilági életről alkotott elméletek széles palettája látott napvilágot. A feltevések útvesztőjében ma már szinte lehetetlen eligazodni. Az alábbi cikkekben, tanulmányokban  ezek között szeretnénk rendet teremteni...

Nílus-völgyi hitvilág

X. A Nílus-völgyi hitvilág

A Fohászok elemzése, gondolati képeinek értelmezése közben szükségét éreztük az ősi hitvilág általunk tapasztalt összefüggéseinek részletesebb körbejárására. Természetesen nem törekedhettünk teljességre, hiszen a rendelkezésünkre álló anyag mind térben, mind időben korlátozott, mégis úgy érezzük, hogy az alábbi összefoglalás előzetes ismertetése a Fohászok óbirodalmi hittételeinek megértéséhez komoly segítséget nyújt.

Tekintve, hogy áttekintésünkben csaknem ötezer évet hidalunk át, ugyanakkor a gondolatmenet folyamatosságát sem kívántuk állandó magyarázatokkal széttördelni, a rendre meghökkentő, más összefüggésekből már ismert, esetleg teljesen új fogalmak és nevek részletes tárgyalását összefoglalásunk végéhez illesztettük. Reméljük, hogy a kereséssel járó kényelmetlenséget az ismerkedés öröme kellőképpen ellensúlyozza...

 

BŐVEBBEN

.